Detaily autora

Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 658 00 Brno

  • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Abstrakt  PDF