Detaily autora

Nehyba, Slavomír, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  SEDIMENTÁRNĚ-GEOLOGICKÉ STUDIUM VYBRANÝCH KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  VÝSLEDKY VRTNÉHO PRŮZKUMU NA LOKALITĚ HLUCHOV (SEDIMENTY SPODNÍHO BADENU KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Neogenní sedimenty karpatské předhlubně ve vrtech P1, P2 a M1 Černovice
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Spodnobadenské klastické sedimenty zastižené v lomu Kalcit (Brno-Líšeň)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Příspěvek k poznání provenience sedimentů střední části boskovické brázdy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Petrofaciální analýza permokarbonských sedimentů v jižní části boskovické brázdy a výskytu u Zöbingu (Dolní Rakousko)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  ZRNITOSTNÍ CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z VÝCHODNÍ MORAVY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  FAUNA VRTŮ HL1 A HL2 U HLUCHOVA (STŘEDNÍ MIOCÉN), PROSTĚJOVSKO
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
  SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
  SEDIMENTÁRNĚ PETROGRAFICKÉ STUDIUM NEOGENNÍCH A PLEISTOCENNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V OKOLÍ HRADU VEVEŘÍ SZ. OD BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
  Abstrakt  PDF