Detaily autora

Melichar, Rostislav

 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  GEOMECHANICKÉ VLASTNOSTI NEOGENNÍCH JÍLŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Krystalinikum
  ANIZOTROPIE MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY HORNIN NA KONTAKTU METABAZITOVÉ A DIORITOVÉ ZÓNY BRNĚNSKÉHO MASIVU V OKOLÍ VELKÉ BABY U JINAČOVIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Puklinová stavba spraší na vybraných lokalitách jižní Moravy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Paleonapjatostní analýza masivu hory Naranco (Asturie, Španělsko)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
  3D analýza v prostředí GIS: konstrukce průběhu hranic geologi ckých těles na příkladu stavby území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  VARISKÉ DEFORMACE VE VYBRANÝCH VRTECH V PALEOZOIKU U HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
  NAPJATOSTNÍ ANALÝZA DVOJČATNÝCH LAMEL V KALCITU S VYUŽITÍM OIM (EBSD)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  STRUKTURNÍ ANALÝZA HORNIN NEJSVRCHNĚJŠÍ ČÁSTI BÍTEŠSKÉ SKUPINY VE SVRATECKÉ KLENBĚ NA LOKALITĚ KŘOVÍ – MOŽNÉ VYSVĚTLENÍ JEJICH VZÁJEMNÉHO VZTAHU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Aplikovaná geologie
  PSEUDOKRASOVÉ JESKYNĚ JAKO INDIKÁTORY SVAHOVÝCH POHYBŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Aplikovaná geologie
  JÍLOVÉ MINERÁLY SVAHOVÝCH SEDIMENTŮ VYBRANÝCH HLUBOKÝCH SVAHOVÝCH DEFORMACÍ NA VSETÍNSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  NÁSTIN TEKTONICKÉ STAVBY SEVERNÍ ČÁSTI MORAVSKÉHO KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  TEKTONIKA VÝSKYTU DEVONU U ADAMOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Krystalinikum
  KONTAKT METABAZITOVÉ ZÓNY A GRANITOIDŮ BRNĚNSKÉHO MASIVU V GROHOVĚ ULICI V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Aplikovaná geologie
  ZOBECNĚNÁ METODA KLÍNŮ PALEONAPJATOSTNÍ ANALÝZY: ZÁVISLOST NA LODEHO PARAMETRU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  VÝVOJ MYLONITIZACE VÁPENCŮ A KONTRASTNÍ VARISKÁ DEFORMACE TEKTONICKÝCH DOMÉN JIHOZÁPADNÍHO BRUNOVISTULIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masívu u Želešic (jižní Morava)
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Tektonicky postižené drubachity v okolí Nového Města na Moravě
  Abstrakt
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Aplikovaná geologie
  APLIKACE TEXTURNÍ RTG-DIFRAKČNÍ ANALÝZY V TEKTONICE – KVANTIFIKACE PŘEDNOSTNÍ ORIENTACE KALCITU V KARBONÁTOVÝCH HORNINÁCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Kenozoikum
  Tektonická analýza okrajového zlomu blanenského prolomu
  Abstrakt  PDF  HTML
 • Vol 24, No 1-2 (2017) - Krystalinikum
  Geometrie kvarcitových těles v okolí Příchovic
  Abstrakt  PDF  HTML