Detaily autora

Melichar, Rostislav, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Abstrakt  PDF