Detaily autora

Čopjaková, Renata

 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Paleozoikum
  ALTERACE DETRITICKÉHO TITANITU V KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Aplikovaná geologie
  Chemické složení loštických pohárů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Krystalinikum
  NEOBVYKLÁ SN-MINERALIZACE Z NYF PEGMATITU U KLUČOVA; TŘEBÍČSKÝ MASIV, MOLDANUBIKUM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Krystalinikum
  STUDIUM OPTICKÝCH ANOMÁLIÍ V GRANÁTECH Z CA-SKARNŮ BRNĚNSKÉHO, ŠUMPERSKÉHO A ŽULOVSKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Aplikovaná geologie
  PRACOVIŠTĚ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE A MIKROANALÝZY: VYTVÁŘENÍ SPOLEČNÝCH PRACOVIŠŤ – CESTA K INTEGRACI VÝZKUMU, VÝUKY A PRAXE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  SROVNÁNÍ CHEMISMU DETRITICKÝCH PYROP-ALMANDINŮ LULEČSKÝCH SLEPENCŮ S CHEMISMEM GRANÁTŮ VYBRANÝCH GRANULITŮ ČESKÉHO MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  ZMĚNY PROVENIENCE DROB DRAHANSKÉHO KULMU: STATISTICKÉ POSOUZENÍ
  Abstrakt  PDF