Detaily autora

Mikuláš, Radek

 • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
  První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI U UZGRUNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  ICHNOFOSILIE CRUZIANA PROBLEMATICA VE SVRCHNÍM KARBONU HORNOSLEZSKÉ PÁNVE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  LITOFACIE A FOSILNÍ STOPY JEMNOZRNNÉHO TURBIDITNÍHO SYSTÉMU V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ JESENICKÉHO KULMU, ČESKÝ MASIV
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  ICHNOFOSILIE V HORNINÁCH PŘEDPOKLÁDANÉHO SPODNOKAMBRICKÉHO STÁŘÍ VE VRTU MĚNÍN-1 NA JIŽNÍ MORAVĚ
  Abstrakt  PDF