Detaily autora

Zajíček, Petr

  • Vol 12 (2005) - Aplikovaná geologie
    ACIDOBAZICKÉ REAKCE VÝLUHŮ PŮD NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉHO KRASU
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
    STUDIUM SAMOVOLNÉ DESTRUKCE "JEMNÝCH SINTROVÝCH FOREM"
    Abstrakt  PDF