Detaily autora

Skupien, Petr, Institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, 708 33 Ostrava

  • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
    Abstrakt  PDF