Detaily autora

Skupien, Petr

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIA ORGANICKÉ HMOTY SEDIMENTŮ PALEOGÉNU PODSLEZSKÉ JEDNOTKY A JEJÍHO VZTAHU KE VZNIKU UHLOVODÍKŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STRATIGRAFICKÉ POZICE MAGMATITŮ TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Mezozoikum
  Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  MINERALOGIE KŘÍDOVÝCH ALEUROPELITŮ Z PROFILU BYSTRÝ POTOK (SLEZSKÁ JEDNOTKA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  FOSFORITOVÉ KONKRECE VE SVRCHNÍ KŘÍDĚ SLEZSKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  PŘÍSPĚVEK KE STRATIGRAFII SPODNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ SLEZSKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF