Detaily autora

Münster, Petr, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna
    Abstrakt  PDF