Detaily autora

Špaček, Petr

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  ZEMĚTŘESENÍ V HRUBÉM JESENÍKU 14. 6. 2012
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  VÝVOJ MYLONITIZACE VÁPENCŮ A KONTRASTNÍ VARISKÁ DEFORMACE TEKTONICKÝCH DOMÉN JIHOZÁPADNÍHO BRUNOVISTULIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Výzkum kořeneckého slepence a studium deformace vápencových valounů v kulmských horninách Drahanské vrchoviny
  Abstrakt