Detaily autora

Findura, Pavol, Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
    VYUŽITÍ TERÉNNÍHO RENTGENOFLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO ANALÝZU ORGANOMINERÁLNÍCH MATRICÍ
    Abstrakt  PDF