Detaily autora

Petrová, Pavla

 • Vol 12 (2005) - Kvartér
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SOUČASNÝ STAV NÁZORŮ NA STRATIGRAFII A VYMEZENÍ SEDIMENTŮ NA ROZHRANÍ SPODNÍHO A STŘEDNÍHO MIOCÉNU (KARPAT-SP. BADEN) V KARPATSKÉ PŘEDHLUBNI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY MIOCÉNU A KVARTÉRU ODKRYTÉ V ZEMNÍKU U SUDOMĚŘIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  KRÁTKÁ ZPRÁVA O MĚLKÝCH VRTECH IK-1 (IVAŇ) A VK-1 (VRANOVICE)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  FORAMINIFERY BRNĚNSKÝCH PÍSKŮ VE VRTU ČERNOVICE TGB-1
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU ZÁPADNĚ BĚLOTÍNA (MORAVSKÁ BRÁNA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV POCHÁZEJÍCÍCH ZE SEDIMENTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  MIKROPALEONTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ FORAMINIFEROVÝCH SPOLEČENSTEV Z VRTŮ V-1 A V-2 SITUOVANÝCH V AREÁLU VILY TUGENDHAT
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Mesozoikum-terciér
  NÁLEZY BADENSKÝCH FOSÍLIÍ V JESKYNI SVÁŽNÁ STUDNA, MORAVSKÝ KRAS – DŮSLEDKY PRO SPELEOGENEZI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  VÝSLEDKY STUDIA INTRAKLASTŮ Z POHLEDU MIKROPALEONTOLOGIE NA LOKALITĚ TROSKOTOVICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  ZPRÁVA O SPOLEČENSTVECH FORAMINIFER Z J-VRTŮ (DÁLNICE D47, BĚLOTÍN) U HRANIC NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  GEOLOGICKÉ POMĚRY KVARTÉRNÍCH SEDIMENTŮ V OBLASTI BZENEC – PŘÍVOZ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
  Abstrakt