Detaily autora

Petrová, Pavla, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Miocénní sedimenty ve vrtu HVS -2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Paleozoikum
  Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
  Abstrakt  PDF