Detaily autora

Filipská, Pavla, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno