Detaily autora

Valová, Pavlína, Ústav geologických věd, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Krystalinikum
    PROVENIENCE METABAZITŮ KAMENNÉ BROUŠENÉ INDUSTRIE Z NEOLITICKÉHO SÍDLIŠTĚ U TĚŠETIC-KYJOVIC, OKR. ZNOJMO
    Abstrakt  PDF