Detaily autora

Kalenda, Pavel, COALEXP, Kosmonautů 2, 700 30 Ostrava 3

  • Vol 15 (2008) - Aplikovaná geologie
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Abstrakt  PDF
  • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Abstrakt  PDF