Detaily autora

Hanžl, Pavel

 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  MODEL LÁTKOVÉ BILANCE TĚŽKÝCH KOVŮ A RADIOGENNÍCH ELEMENTŮ V OBLASTI MALÝCH POVODÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE VÍR (BÍLÝ POTOK, FRYŠÁVKA)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Kvartér
  ŘÍČNÍ TERASY SVITAVY NA ZEMĚDĚLSKÉ ULICI V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika
  Abstrakt