Detaily autora

Šamonil, Pavel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Oddělení ekologie lesa, Lidická 25/27, 657 20 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
    ZMĚNY FOREM Fe A Al V RÁMCI PEDOGENEZE VÝVRATIŠŤ V PŘIROZENĚ SE VYVÍJEJÍCÍM JEDLO-BUKOVÉM PRALESE
    Abstrakt  PDF