Detaily autora

Pořádek, Přemysl, ČGS, ÚGV PřF MU, Česká republika

  • Vol 26, No 1-2 (2019) - Paleozoikum
    Geochemie a radioaktivita paleozoických hornin na listech 15-31 Bruntál a 15-33 Moravský Beroun a jejich souvislost se složením variské hydrotermální mineralizace
    Abstrakt  HTML  PDF