Detaily autora

Bábek, Ondřej

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  RYCHLOSTI SEDIMENTACE RECENTNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ V MRTVÝCH RAMENECH MORAVY MEZI POSTŘELMOVEM A OLOMOUCÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Mezozoikum
  TERÉNNÍ GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA PSAMITŮ GODULSKÉHO SOUVRSTVÍ: VYUŽITÍ PRO INTERPRETACI JEJICH VZNIKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  MĚLKÉ GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ POVRCHU POHŘBENÉHO HRANICKÉHO KRASU METODOU ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ODPOROVÉ TOMOGRAFIE K VIZUALIZACI VÝPLNÍ HISTORICKÝCH STEZEK
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ KRASOVÝCH STRUKTUR METODOU MULTIELEKTRODOVÉHO ODPOROVÉHO PROFILOVÁNÍ: JESKYNĚ ZA HÁJOVNOU, JAVOŘÍČSKÝ KRAS
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
  PETROFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA HRANIČNÍHO INTERVALU DEVONU A KARBONU V MORAVSKÉM KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
  VZTAH STRUKTUR, STRATIGRAFIE A KRASOVĚNÍ VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  MODÁLNÍ SLOŽENÍ A GAMASPEKTROMETRIE PSAMITŮ MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ: DŮSLEDKY PRO PROVENIENČNÍ STUDIE SEDIMENTŮ KULMSKÉ FACIE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  FACIÁLNÍ ANALÝZA HRANIČNÍHO INTERVALU MEZI MACOŠSKÝM A LÍŠEŇSKÝM SOUVRSTVÍM NA VYBRANÝCH PROFILECH V MORAVSKÉM KRASU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  LITOFACIE A FOSILNÍ STOPY JEMNOZRNNÉHO TURBIDITNÍHO SYSTÉMU V JIŽNÍ ČÁSTI MORAVICKÉHO SOUVRSTVÍ JESENICKÉHO KULMU, ČESKÝ MASIV
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Paleozoikum
  KONODONTOVÁ BIOSTRATIGRAFIE HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCŮ U GRYGOVA
  Abstrakt  PDF