Detaily autora

Krejčí, Oldřich

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  PŘÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PRO POZNÁNÍ TEKTONIKY A SESUVŮ VE ŠLAPANICÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY POSLEDNÍCH STRATIGRAFICKÝCH VÝZKUMŮ TZV. "GAULT-FLYŠE" RAČANSKÉ JEDNOTKY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
  Abstrakt