Detaily autora

Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    DEFORMACE SVRCHNOBADENSKÝCH TRACHYANDEZITŮ U BOJKOVIC JAKO ODRAZ POSTINTRUZIVNÍ TRANSTENZE V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE (VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
    Abstrakt  PDF