Detaily autora

Krejčí, Oldřich, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Aplikovaná geologie
  PŘÍNOS GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ PRO POZNÁNÍ TEKTONIKY A SESUVŮ VE ŠLAPANICÍCH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
  DOKLADY STŘEDNOMIOCENNÍ NÁSUNOVÉ TEKTONIKY V BĚLOKARPATSKÉ JEDNOTCE FLYŠOVÉHO PÁSMA ZÁPADNÍCH KARPAT
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Mezozoikum
  STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Aplikovaná geologie
  FOSILNÍ SESUVY V NEOGENNÍCH MOŘSKÝCH JÍLECH NA SEVERU BRNĚNSKÉ AGLOMERACE – PODCENĚNÝ ASPEKT PRO ZALOŽENÍ OBYTNÝCH STAVEB
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
  DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE
  Abstrakt  PDF