Detaily autora

Chudaničová, Monika, Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Chittusiho 10, 710 00 Ostrava

  • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
    VYUŽITÍ MAGNETICKÉ SUSCEPTIBILITY A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ PRO STUDIUM POVODŇOVÝCH SEDIMENTŮ V ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÉ NIVĚ ŘEKY OLŠE
    Abstrakt  PDF