Detaily autora

Opletal, Mojmír, Zdiměřičská 1429/13, 149 00 Praha

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Krystalinikum
    PUMPELLYIT – MINERÁL ZÁVĚREČNÉ METAMORFNÍ FÁZE V BYTOWNITOVÉ RULE VRBENSKÉ SKUPINY A V AMFIBOLITU JESENICKÉHO MASIVU (SILEZIKUM)
    Abstrakt  PDF