Detaily autora

Eliáš, Mojmír

 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  SVAHOVÉ FACIE SLEZSKÉ SEDIMENTAČNÍ PÁNVE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  ROŽNOVSKÉ SOUVRSTVÍ - NOVÉ FORMÁLNÍ OZNAČENÍ PRO PODMENILITOVÉ SOUVRSTVÍ GODULSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY (MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY, KELČSKÁ PAHORKATINA, VNĚJŠÍ ZÁPADNÍ KARPATY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  VZTAHY MEZI PÚSTEVENSKÝMI PÍSKOVCI A PÍSKOVCI MALINOVSKÉ SKÁLY (GODULSKÉ SOUVRSTVÍ s.s.) V BESKYDECH
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství)
  Abstrakt