Detaily autora

Gregerová, Miroslava

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Aplikovaná geologie
  KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Aplikovaná geologie
  Chemické složení loštických pohárů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Aplikovaná geologie
  Keramická petrografie loštické hrnčiny
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Krystalinikum
  Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  PETROGRAFICKÉ ROZBORY MALT, JEJICH RELATIVNÍ DATOVÁNÍ PODLE STUPNĚ DEGRADACE POJIVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Aplikovaná geologie
  VZDUŠNÉ MALTY HISTORICKÝCH STAVEB, JEJICH IDENTIFIKACE, PŘÍČINY DEGRADACE A NÁVRH SANACE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Krystalinikum
  Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem
  Abstrakt