Detaily autora

Bubík, Miroslav

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
  GEOLOGICKÉ VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ NA STAVBĚ SILNICE R48 MEZI RYCHALTICEMI A FRÝDKEM-MÍSTKEM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
  FOSFÁT A PELOKARBONÁT Z PELITŮ PODSLEZSKÉ JEDNOTKY NA STAVBĚ SILNICE R48 U FRÝDKU-MÍSTKU, ČESKÁ REPUBLIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
  Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Mezozoikum
  Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Kvartér
  PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY KARPATU A SPODNÍHO BADENU NA ULICI KOPEČNÁ V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Mesozoikum-terciér
  SEDIMENTY MIOCÉNU A KVARTÉRU ODKRYTÉ V ZEMNÍKU U SUDOMĚŘIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Mesozoikum-terciér
  FORAMINIFERY BRNĚNSKÝCH PÍSKŮ VE VRTU ČERNOVICE TGB-1
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Mesozoikum-terciér
  VÝSLEDKY VÝZKUMU HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI U UZGRUNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Mesozoikum-terciér
  VÝZKUM HRANICE KŘÍDA/TERCIÉR V MAGURSKÉM FLYŠI V ROCE 2000
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEDIMENTOLOGICKÉHO STUDIA PŘEHRADNÍCH SEDIMENTŮ NÁDRŽÍ HORNÍ BEČVA (BESKYDY) A PASTVINY (ORLICKÉ HORY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY POSLEDNÍCH STRATIGRAFICKÝCH VÝZKUMŮ TZV. "GAULT-FLYŠE" RAČANSKÉ JEDNOTKY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Mesozoikum-terciér
  O RÁZTOCKÝCH VRSTVÁCH RAČANSKÉ JEDNOTKY NA LISTU 25-314 OTROKOVICE
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Kenozoikum
  KOMPLIKOVANÁ TEKTONICKÁ STAVBA PODLOŽÍ AREÁLU ICRC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna – Otnice
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečistí Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Mesozoikum-terciér
  Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova
  Abstrakt
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Mezozoikum
  SVRCHNOKŘÍDOVÁ FAUNA (FORAMINIFERA, BIVALVIA) PODSLEZSKÉ JEDNOTKY Z POTOKA KOPYTNÁ V BYSTŘICI NAD OLŠÍ
  Abstrakt  PDF