Detaily autora

Bubík, Miroslav, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
  GEOLOGICKÉ VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZÁŘEZŮ NA STAVBĚ SILNICE R48 MEZI RYCHALTICEMI A FRÝDKEM-MÍSTKEM
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Mezozoikum
  FOSFÁT A PELOKARBONÁT Z PELITŮ PODSLEZSKÉ JEDNOTKY NA STAVBĚ SILNICE R48 U FRÝDKU-MÍSTKU, ČESKÁ REPUBLIKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Mezozoikum
  Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
  Abstrakt  PDF
 • Vol 17, No 1-2 (2010) - Mezozoikum
  STRUKTURNÍ INTERPRETACE VMÍSTĚNÍ SVRCHNOKŘÍDOVÝCH SEDIMENTŮ DO SVRCHNOJURSKÝCH VÁPENCŮ SKALNÍ STĚNY MARTINKA (PAVLOVSKÉ VRCHY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Mezozoikum
  NĚKTERÉ VÝZNAČNÉ I MÁLO ZNÁMÉ VÁPNITÉ BENTICKÉ FORAMINIFERY EOCÉNU Z VRTŮ MND NA JIŽNÍ MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16 (2009) - Mezozoikum
  IZOTOPY UHLÍKU A KYSLÍKU VÁPNITÝCH SEDIMENTŮ KELČSKÉHO VÝVOJE SLEZSKÉ JEDNOTKY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
  Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě
  Abstrakt  PDF
 • Vol 15 (2008) - Mezozoikum
  Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Kenozoikum
  Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Miocénní sedimenty ve vrtu HVS -2 v areálu spalovny SAKO a. s. v Brně-Líšni
  Abstrakt  PDF
 • Vol 13 (2006) - Mesozoikum-terciér
  Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Kenozoikum
  KOMPLIKOVANÁ TEKTONICKÁ STAVBA PODLOŽÍ AREÁLU ICRC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV. ANNY V BRNĚ
  Abstrakt  PDF