Detaily autora

Smetana, Mirek, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Dynamika koryta Moravy ve vztahu k příbřežní vegetaci na základě studia historických map a současných měření: případová studie ze Strážnického Pomoraví
    Abstrakt  PDF