Detaily autora

René, Miloš, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v .i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
    DOKLAD AKTIVITY NÍZKOTEPLOTNÍCH Ca-Na-Cl SOLANEK VE FELDSPATITIZOVANÝCH GRANITECH ŽIVCOVÉHO LOŽISKA KRÁSNO (MASIV KRUDUM)
    Abstrakt  PDF