Detaily autora

Geršl, Milan

 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Aplikovaná geologie
  VYUŽITÍ TERÉNNÍHO RENTGENOFLUORESCENČNÍHO SPEKTROMETRU PRO ANALÝZU ORGANOMINERÁLNÍCH MATRICÍ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Geologická stavba propasti Macocha v Moravském krasu na základě strukturních a stratigrafických výzkumů
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
  Abstrakt  PDF
 • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
  Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Aplikovaná geologie
  BIOLOGICKÁ DEGRADACE ARAGONITU VE ZBRAŠOVSKÝCH ARAGONITOVÝCH JESKYNÍCH
  Abstrakt  PDF