Detaily autora

Vavrdová, Milada, Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6

  • Vol 14 (2007) - Paleozoikum
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Abstrakt  PDF