Detaily autora

Francírek, Michal, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Příspěvek k poznání sedimentů spodního badenu v severní části karpatské předhlubně na Moravě
    Abstrakt  PDF