Detaily autora

Bíl, Michal

 • Vol 8 (2001) - Aplikovaná geologie
  PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SEDIMENTOLOGICKÉHO STUDIA PŘEHRADNÍCH SEDIMENTŮ NÁDRŽÍ HORNÍ BEČVA (BESKYDY) A PASTVINY (ORLICKÉ HORY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Kvartér
  METODA IDENTIFIKACE TEKTONIKY NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ŠÍŘKY ÚDOLNÍHO DNA (NA PŘÍKLADU VSETÍNSKÉ BEČVY)
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Kvartér
  Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
  Abstrakt