Detaily autora

Halavínová, Michaela

  • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
    HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY
    Abstrakt  PDF