Detaily autora

Fifernová, Martina, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    ORIENTAČNÍ STANOVENÍ RECENTNÍ MÍRY DENUDACE FLYŠOVÉHO PÁSMA VNĚJŠÍCH ZÁPADNÍCH KARPAT NA PŘÍKLADU POVODÍ BYSTŘIČKY VE VSETÍNSKÝCH VRŠÍCH
    Abstrakt  PDF