Detaily autora

Ivanov, Martin

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  OSTEOLOGICKÝ VÝZKUM MATERIÁLU Z POHANSKA – JIŽNÍHO PŘEDHRADÍ (1991–1994): SROVNÁNÍ S RANĚ STŘEDOVĚKÝMI LOKALITAMI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, No 1-2 (2015) - Aplikovaná geologie
  VÝVOJ PŮD NA OPUŠTĚNÝCH HALDÁCH PO TĚŽBĚ POLYMETALICKÝCH RUD NA HAVLÍČSKOBRODSKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
  Migrace alkalických kovů ve zvětralinových profilech migmatitů ze svrateckého krystalinika a moldanubika
  Abstrakt  PDF  HTML