Detaily autora

Hložek, Martin, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno

  • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Abstrakt  PDF