Detaily autora

Hanáček, Martin, Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

  • Vol 24, No 1-2 (2017) - Kenozoikum
    Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem preglaciálního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské vrchovině
    Abstrakt  HTML  PDF