Detaily autora

Hanáček, Martin

 • Vol 20, No 1-2 (2013) - Kenozoikum
  PÍSEČNÍK U JAVORNÍKU – DRUMLIN SE ZACHOVALOU SUKCESÍ SUBGLACIÁLNÍCH A SUPRAGLACIÁLNÍCH SEDIMENTŮ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
  GLACIFLUVIÁLNÍ VÝPLAVOVÁ PLOŠINA U KOLNOVIC A JEJÍ SROVNÁNÍ S TERMINOGLACIÁLNÍMI KUŽELY MEZI SOKOLSKÝM HŘBETEM A ZLATOHORSKOU VRCHOVINOU U JESENÍKU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
  VÝZNAM VALOUNOVÝCH ANALÝZ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ PRO PALEOGEOGRAFICKÉ REKONSTRUKCE PLEISTOCENNÍHO KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ JESENICKA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 23, No 1-2 (2016) - Kenozoikum
  VÝVOJ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ NA KONTAKTU S ŽULOVSKÝM MASIVEM VE ŠTACHLOVICÍCH U VIDNAVY
  Abstrakt  PDF