Detaily autora

Hanáček, Martin, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno Centrum polární ekologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté Stoce 3, 370 05 České Budějovice

  • Vol 21, No 1-2 (2014) - Kenozoikum
    VÝZNAM VALOUNOVÝCH ANALÝZ LEDOVCOVÝCH SEDIMENTŮ PRO PALEOGEOGRAFICKÉ REKONSTRUKCE PLEISTOCENNÍHO KONTINENTÁLNÍHO ZALEDNĚNÍ JESENICKA
    Abstrakt  PDF