Detaily autora

Faměra, Martin, Katedra geologie PřF UP, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc

  • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov
    Abstrakt  PDF