Detaily autora

Faměra, Martin, Katedra geologie PřF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Paleozoikum
    GEOFYZIKÁLNÍ MAPOVÁNÍ KRASOVÝCH STRUKTUR METODOU MULTIELEKTRODOVÉHO ODPOROVÉHO PROFILOVÁNÍ: JESKYNĚ ZA HÁJOVNOU, JAVOŘÍČSKÝ KRAS
    Abstrakt  PDF