Detaily autora

Dostalík, Martin, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1,