Detaily autora

Horáková, Markéta, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Abstrakt  PDF