Detaily autora

Slobodník, Marek

 • Vol 19, No 1-2 (2012) - Krystalinikum
  TYPY FLUID V KŘIŠŤÁLECH Z KŘEMENNÉ ŽÍLY OD HUTÍ U BECHYNĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Paleozoikum
  Obsah síry v cementářských vápencích ložiska Mokrá a její zdroj
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, No 2 (2011) - Krystalinikum
  Brněnský křemenný val
  Abstrakt  PDF
 • Vol 12 (2005) - Paleozoikum
  HYDROTERMÁLNÍ ASOCIACE NA ŽILÁCH V KLASTICKÝCH HORNINÁCH SPODNÍHO KARBONU DRAHANSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINY: GENETICKÉ ASPEKTY
  Abstrakt  PDF
 • Vol 11 (2004) - Paleozoikum
  P-T PODMÍNKY NÁSUNOVÉ DEFORMACE A CHARAKTER GENEROVANÝCH FLUID V HÁDSKO-ŘÍČSKÝCH VÁPENCÍCH NA HÁDECH U BRNA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Paleozoikum
  STARÉ DOBÝVACÍ PRÁCE U MALÉHO HRADISKA NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 10 (2003) - Krystalinikum
  METAMORFOVANÁ BARYTOVÁ MINERALIZACE Z LOMU V DOLNÍCH LOUČKÁCH U TIŠNOVA
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  IZOTOPICKY ANOMÁLNÍ VÁPENEC Z HRABŮVKY A JEHO SROVNÁNÍ S PODOBNÝMI VÝSKYTY NA MORAVĚ
  Abstrakt  PDF
 • Vol 9 (2002) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ KALCIT-KŘEMEN-SULFIDICKÉ MINERALIZACE U HRANIC
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  PODMÍNKY VZNIKU HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE Z VRTU JANOVICE-9
  Abstrakt  PDF
 • Vol 8 (2001) - Paleozoikum
  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FLUID Z HYDROTERMÁLNÍ MINERALIZACE U HRABŮVKY, NÍZKÝ JESENÍK
  Abstrakt  PDF
 • Vol 7 (2000) - Krystalinikum
  GENETICKÉ ASPEKTY FLUORITOVÉ MINERALIZACE U RAKŠIC V BRNĚNSKÉM MASIVU
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova
  Abstrakt
 • Vol 6 (1999) - Paleozoikum
  Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu
  Abstrakt