Detaily autora

Havlíček, Marek

  • Vol 12 (2005) - Kvartér
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ GEOLOGICKÉ SITUACE NA JV SVAHU ČERVENÉHO KOPCE V BRNĚ
    Abstrakt  PDF