Detaily autora

Peterková, Lucie, Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORAJUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ
    Abstrakt  PDF